top of page

Dersom arbeidstaker krever det, så skal arbeidsgiver oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn til oppsigelsen.

Dersom de formelle kravene ikke er oppfylt så kan det føre til ugyldig oppsigelse og erstatningsansvar.

Ønsker du at vi vurderer om kravene til oppsigelse er oppfylt?

bottom of page