top of page

Virksomhetens forhold:

Dette kan typisk skyldes nedbemanning, omorganisering, behov for omplassering og liknende.

 

Det må foreligge saklig grunn etter arbeidsmiljøloven § 15-7.

 

Saklighetskravet omfatter hvordan arbeidsgiver velger ut hvem som må gå eller omplasseres. Arbeidsgiver må bl.a. veie interessene til arbeidstakers hensyn opp mot arbeidsgivers behov.

 

Det innebærer at oppsigelsen må begrunnes ut fra en saklighetsvurdering.

Ønsker du saklighetsvurdering?

bottom of page